SZYBKI
KONTAKT

Spłata zobowiązań wobec ZUS i US

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Należy do nich między innymi opłacenie składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Jednak w przypadku problemów finansowych wielu przedsiębiorców decyduje się na zwłokę w płatnościach za faktury dla kontrahentów. Czasami zdarza się jednak, że również na spłatę podatków i opłacenie składek dla pracowników brakuje pieniędzy. W efekcie dług wobec ZUS–u i US rośnie do kwot, które powoli przestają być w zasięgu przedsiębiorcy. Jak sobie z tym poradzić?

Składki ZUS i US

Do obowiązków osoby prowadzącej działalność gospodarczą należy uregulowanie płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorcy, którzy dopiero otworzyli swoją firmę, mają szansę na skorzystanie z dwuletniej ulgi oferowanej przez ZUS. Jednak suma, jaką każdego miesiąca należy wpłacić na konto instytucji, nadal jest wysoka i wynosi około 556 zł. Jeżeli jesteśmy zobowiązani do pełnej opłaty, wówczas będzie to niecałe 1320 zł. Na tę sumę składają się: składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa, zdrowotna oraz na Fundusz Pracy.

Należy również pamiętać o płatnościach wobec Urzędu Skarbowego. W tym przypadku przedsiębiorca ma prawo wyboru między czterema formami opodatkowania: według ogólnej skali podatkowej 18% i 32% od nadwyżki 85 528 zł, podatkiem liniowym 19%, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kart podatkowej. Dodatkowo w zależności od profilu działalności musimy liczyć się również z podatkiem VAT, od nieruchomości oraz czynności cywilnoprawnych (PCC).

Spłata zobowiązań wobec ZUS i US

Dużym utrudnieniem dla firm mogą być różne terminy wnoszenia opłat na rzecz ZUS i US. Zdarza się, że w natłoku obowiązków przedsiębiorca po prostu zapomina o nadchodzącej płatności. Dlatego też warto zdefiniować na koncie firmowym stałe przelewy, które będą realizowane systematycznie bez naszej ingerencji. Kiedy zalegamy z jedną płatnością, łatwo odrobić dług, regulując go w kolejnym miesiącu lub po prostu z opóźnieniem. Jednak kiedy w grę wchodzą kilkumiesięczne zadłużenia, sprawa się komplikuje, ponieważ zebranie tak dużej sumy w obliczu kryzysu może być poważnym wyzwaniem.

Zadłużenie przedsiębiorców ZUS

Według raportu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ogólne zadłużenie w 2018 roku wynosiło niemal 31,5 mln zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że wzrost zaległości w porównaniu z rokiem 2017 nie niesie ze sobą również większej liczby dłużników. Okazuje się, że ilość podmiotów posiadających zaległości wobec ZUS zmniejszyła się o niecałe 160 tys.. W efekcie na koniec ubiegłego roku przeterminowane płatności posiadało ponad 1,38 mln przedsiębiorców. Jak wygląda zadłużenie w poszczególnych branżach? Największe problemy odnotowano w następujących gałęziach gospodarki: Informacja i komunikacja (32,28%), Organizacje i zespoły eksterytorialne (27%), Administracja publiczna i obrona narodowa (23,63%). Jednak problemy nie omijają również pozostałych branż, takich jak Budownictwo, Transport i gospodarka magazynowa czy Handel hurtowy i detaliczny. Natomiast największy wzrost zadłużenia wobec ZUS odnotowano w Górnictwie i przemyśle wydobywczym 17548 zł. Co zrobić, kiedy wywiązanie się z zobowiązań składkowych jest w danym momencie poza zasięgiem budżetu firmy?

Pożyczka na spłatę ZUS

Pierwszym z rozwiązań, na które warto zwrócić uwagę, jest pożyczka na spłatę ZUS. Coraz więcej pozabankowych firm pożyczkowych oferujących produkty dla przedsiębiorców wprowadza możliwość otrzymania wsparcia finansowego na spłatę zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędzie Skarbowym. Zadłużenie wobec instytucji państwowych niesie ze sobą takie same konsekwencje jak każde inne przeterminowane zobowiązanie. Przedsiębiorstwo może zostać wpisane do baz dłużników, a tym samym utracić szansę na otrzymanie kredytu. Dlatego też oferta pozabankowa wydaje się atrakcyjna. Jedną z firm, które proponują pożyczkę na spłatę ZUS i US, jest Ascot Finance.

Dzięki Ascot Finance właściciel firmy może otrzymać nawet do 3 000 000 zł na cele związane z prowadzoną działalnością. Jeżeli wnioskodawcę interesują niższe kwoty finansowania, warto zwrócić uwagę na minimalną wartość pożyczki pod zastaw wynoszącą 50 000 zł. Oferta jest elastyczna, a termin spłaty określa klient. W ten sposób do minimum ograniczone zostaje ryzyko pojawienia się problemów ze zwrotem pieniędzy na konto pożyczkodawcy.

Każdy przedsiębiorca lubi mieć wybór. Dlatego tak ważna jest elastyczność oferty. Dzięki temu gwarantujemy klientowi skorzystanie z produktu dopasowanego do jego obecnych potrzeb i możliwości. – mówi Paweł Zieliński, prezes zarządu Ascot Finance.

Pożyczka na spłatę podatków do Urzędu Skarbowego

Jak już wspomnieliśmy, Ascot Finance gwarantuje również swoim klientom pożyczki na spłatę zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego. Jednak decydując się na skorzystanie z tego rozwiązania, należy pamiętać, że podstawą określenia zdolności kredytowej jest wartość wyznaczonego zabezpieczenia, przykładowo mieszkania, działki czy biura. Pożyczki pod zastaw polegają na ustanowieniu hipoteki lub przewłaszczeniu nieruchomości należącej do klienta na czas trwania umowy. W ten sposób pożyczkodawca chroni swoje wierzytelności. Kiedy przedsiębiorca przestanie spłacać zadłużenie zgodnie z harmonogramem, firma pożyczkowa ma prawo dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia. Warto pamiętać, że w przypadku wątpliwości mamy do dyspozycji notariusza, który będzie nadzorował podpisywanie właściwych dokumentów.

Inne rozwiązania

Warto również wspomnieć o innych możliwościach. Jeżeli zadłużenie obejmuje wyłącznie składki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, istnieje możliwość złożenia specjalnego wniosku o rozłożenie długu na raty. W ten sposób przedsiębiorca zyskuje więcej czasu na odrobienie strat oraz stopniowe uregulowanie wszystkich zobowiązań. Zaznaczmy, że w takiej sytuacji postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone. Jednak jeśli firmie zależy na szybkim spłaceniu długu, warto skłonić się ku pożyczce. Po uzupełnieniu formularza kontaktowego należy poczekać na telefon od doradcy klienta, który przedstawi ofertę. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie krótkiego wniosku. Przedsiębiorca otrzyma decyzję pożyczkową do 24 godzin od wysłania formularza, a pieniądze trafią na jego konto po podpisaniu umowy u notariusza. To, które rozwiązanie będzie lepsze, zależy od indywidualnej sytuacji firmy.