SZYBKI
KONTAKT
SZYBKI
KONTAKT

*Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Polityką stosowania plików cookies, Regulaminem oraz Polityką prywatności.

*Wyrażam zgodzę na przesyłanie przez Grupę Ascot Finance ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
*Wyrażam zgodzę na kontaktowania się przez Grupę Ascot Finance w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacji urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodzie z art. 172 ust, 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Pola oznaczone * są dobrowolne, jednakże niezbędne do oznaczenia w celu zamówienia usługi

Klauzula informacyjna pokaż


Polskie firmy i rynek

W III kwartale 2016 r. sektor przedsiębiorstw w Polsce był w dobrej kondycji, niemniej w niektórych obszarach widać pewne słabości – wynika z opublikowanej przez NBP „Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2016 r. oraz prognoz na IV kw. 2016 r.”.

Dane zawarte w raporcie wskazują, że sytuacja ekonomiczna w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu pogorszyła się. Ogólny obraz koniunktury można jednak ocenić jako dobry, a wg prognoz taka sytuacja powinna utrzymać się również w IV kw. br. Z mniejszym optymizmem przedsiębiorstwa patrzą na 2017 r. Źródłem pogorszenia nastrojów wśród ankietowanych firm mogą być trudności związane ze zmieniającymi się przepisami i rosnącymi oczekiwaniami fiskalnymi.

Niepewność

Niepewność można powiązać ze zmianami otoczenia prawnego firm, a także obawami dotyczącymi utrzymania wielkości sprzedaży, zwłaszcza spadku popytu związanego z dużymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi przez jednostki samorządowe i państwowe. Niepewność przekłada się na decyzje strategiczne firm, włączając w to rozpoczęcie nowych inwestycji i zwiększenie zatrudnienia.

Popyt

Pogarszające się warunki sprzedażowe zasygnalizowało budownictwo i firmy oferujące dobra inwestycyjne, co jest spójne z obserwowanym od początku roku spadkiem nakładów inwestycyjnych w gospodarce. Poprawa z kolei jest widoczna w przedsiębiorstwach działających w segmencie dóbr i usług konsumpcyjnych, jak też w handlu, co można przypisać zwiększonym dochodom gospodarstw domowych.

Rynek pracy

Według NBP, ale także np. portalu InfoPraca.pl, sytuacja na rynku pracy jest dobra. Zarówno prognozy na IV kw. 2016 r. jak i I kw. 2017 r. utrzymują się na stałym, stosunkowo wysokim poziomie, przewidując podtrzymanie zainteresowania pracodawców dalszym zatrudnianiem. Można oczekiwać podwyżek płac w wielu sektorach. Choć podwyżki wynikają w dużej mierze z rosnącej presji pracowników, są także powiązane z dobrą kondycją firmy lub realną perspektywą jej poprawy.

Płynność

Oceny płynności i zdolności do terminowej spłaty zobowiązań handlowych należy uznać za dobre i na historycznie wysokim poziomie, cechuje je jednak lekka tendencja spadkowa.

Z raportu Krajowego Rejestru Długów wynika, że 49 proc. firm z sektora MSP ma stałe lub okresowe problemy z zachowaniem płynności finansowej. Większość z nich, aby przetrwać, pożycza środki. KRD zaznacza, że trudnej sytuacji finansowej towarzyszą inne problemy: brak pieniędzy na rozwój, ograniczenie możliwości wejścia na nowe rynki czy inwestycji. Przedsiębiorcy przyznają, że kluczową przyczyną trudności z utrzymaniem płynności finansowej są zatory płatnicze i opóźnianie płatności przez klientów, często nawet kilkunastomiesięczne, a kilkutygodniowe to norma.

Zabezpieczenie płynności

Firmy są zatem zmuszone do szukania finansowania na zewnątrz. A jeśli tak, to mają do wyboru kredyt bankowy lub pożyczkę pozabankową. Banki mnożą powody, dla których przyznać kredytu po prostu nie chcą, np. już zaciągnięty inny kredyt, nienajlepsza historia kredytowa czy też po prostu brak zdolności kredytowej. Zniechęca również przewlekła procedura bankowa. Wówczas z pomocą przychodzą instytucje pozabankowe, mające tę przewagę na starcie, że decyzję podejmują szybko. Ważne jednak, by nie była to przypadkowa instytucja, a firma z doświadczeniem i legalnym kapitałem.  – Udzielamy firmom pożyczek pod zastaw lub wspomagamy plany biznesowe pożyczką inwestycyjną, pomostową, wspieramy przy emisji obligacji lub finansowaniem mezzanine – mówi Paweł Zieliński, prezes zarządu Ascot Finance. Pożyczki pod hipotekę charakteryzują się dużą elastycznością i możliwością dostosowania do potrzeb klienta, aby forma spłaty była dla niego dogodna. Tu na plan pierwszy wysuwa się indywidualne podejście, pozwalające każdy przypadek potraktować odrębnie.  – Oferujemy także usługę doradztwa biznesowego, co pozwala poprawić wyniki finansowe i zoptymalizować finansowanie – dodaje Paweł Zieliński, prezes zarządu Ascot Finance. Warto dodać, że firmy udzielające pożyczek pod zastaw nieruchomości nie odrzucają wniosków firm w złej sytuacji finansowej, gdyż pod uwagę biorą głównie zabezpieczenie wierzytelności, a także przyszłe zyski, które osiągnie przedsiębiorca po zrealizowaniu celu inwestycyjnego.