slider
slider mobile
slider mobile
LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW
MINIMUM FORMALNOŚCI

Wymagane dokumenty

Dom, mieszkanie, lokal komercyjny
1. Numer księgi wieczystej
2. Zdjęcia
Działka
1. Numer księgi wieczystej
2. Zdjęcia
3. Zaświadczenie z gminy o warunkach zabudowy
Samochód
1. NUMER VIN
2. DOWÓD REJESTRACYJNY
3. ZDJĘCIA
Firma
1. NUMER KRS
2. BILANS I RACHUNEK WYNIKÓW ZA OSTATNI KWARTAŁ BIEŻĄCEGO ROKU ORAZ OSTATNI ROK
3. ZESTAWIENIE AKTYWÓW TRWAŁYCH
4. ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, WIEKOWANIE
5. INSPEKCJA SIEDZIBY DOKONANA PRZEZ ASCOT FINANCE
Dzieła sztuki
1. ZDJĘCIA
2. WYCENA RENOMOWANEGO DOMU AUKCYJNEGO WSKAZANEGO PRZEZ ASCOT FINANCE
Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X