SZYBKI
KONTAKT

Nota prawna

Nota Prawna

Niniejszy dokument stanowi wyłącznie materiał informacyjny o charakterze marketingowym dotyczącym świątecznej promocji (zwanej dalej Promocją) i nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Niniejszy dokument został opracowany przez Grupę Ascot Finance na podstawie informacji własnych.

Promocja „Świąteczna promocja” (dalej Promocja) trwa od 10.12.2021 r. do 31.12.2021 i dotyczy udzielania pożyczek dla firm (zwanych dalej pożyczką firmową) na promocyjnych warunkach, takich jak:

a. atrakcyjna prowizja z tytułu udzielenia pożyczki firmowej wynosi od 22% * (zależy od rodzaju i lokalizacji zabezpieczenia pożyczki),
b. dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą,
c. oprocentowanie pożyczki wynoszące 0%,
d. maksymalne LTV wynoszące maksymalnie 60% * (zależy od rodzaju i lokalizacji zabezpieczenia pożyczki)
e. promocja skierowana jest do przedsiębiorców:

  • Spółki kapitałowe,
  • Spółki osobowe,
  • Start-up’y,
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza, prowadzona minimum 6 miesięcy., zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy w okresie trwania Promocji spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

a) złożą wniosek w terminie od 10.12.2021 r. do 31.12.2021 r. o pożyczkę firmową na minimalną kwotę pożyczki firmowej wynoszącą 100 000 zł, zaś maksymalną wynoszącą 1 500 000 zł, według zasad i warunków przyznawania pożyczek firmowych w grupie Ascot Finance przy czym przez złożenie wniosku o pożyczkę firmową w Grupie Ascot Finance rozumie się jego zarejestrowanie w systemie.
b) uzyskają decyzję pozytywną na przyznanie pożyczki firmowej do dnia 31.12.2021 r. oraz w maksymalnym terminie 7 dni od daty uzyskania decyzji pozytywnej - podpiszą umowę pożyczkową.

*MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI WYSOKOŚCI PROWIZJI / LTV W PRZYPADKU WYSOKIEGO STANDINGU KLIENTA/ZABEZPIECZENIA NA NIERUCHOMOSCI O WYSOKIEJ PŁYNNOŚCI/POSIADANIA PRZEZ KLIENTA KONKURENCYJNEJ OFERTY POŻYCZKI

Każdy wniosek traktowany jest indywidualnie.
Szczegółowych informacji o zasadach i warunkach promocji udzielają nasi doradcy lub pod nr telefonu 22 123 84 77.