slider
ascot tablet
slider mobile
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU
ASCOT FINANCE

Kariera

Kogo poszukujemy?

Ofertę kierujemy do profesjonalistów zbyt ambitnych, aby pracować w korporacji. Osób zaangażowanych, pragnących odnosić sukcesy, pasjonatów czerpiących przyjemność z pracy z najlepszymi.

Aktualne oferty pracy

Chcesz pracować w Ascot Finance?
Wyślij nam swoje CV.

Jeśli wśród naszych aktualnych rekrutacji nie ma odpowiedniej dla Ciebie, a chcesz dołączyć do naszego zespołu, wyślij nam poniższe zgłoszenie.

W przypadku chęci udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli zgody:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ascot Finance Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 9, moich danych osobowych, zawartych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych, również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu oraz dokumentach rekrutacyjnych jest Ascot Finance Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-052), ul. Mazowiecka 9, zwana dalej "Administratorem".

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres jego siedziby, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@ascotfinance.pl lub telefonując pod numer +48 22 123 84 77. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: Inspektor Danych Osobowych, Ascot Finance Sp. z o.o. sp. k. ul. Mazowiecka 9, 00-052 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@spk.ascotfinance.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – dalszych procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolnie wyrażoną zgodę.

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres 12 miesięcy. W obu przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane później przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, iż udział w obecnym procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody – w przyszłych procesach rekrutacyjnych będzie niemożliwy.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ograniczenia przetwarzania danych. Masz również prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X