Oblicz ratę

Szacunkowa wartość zabezpieczenia (np. nieruchomość, akcje, dzieło sztuki, samochód):
Wnioskowana kwota pożyczki:
Minimalna kwota pożyczki wynosi 100 tys zł.
Okres spłaty pożyczki:
m-cy

Twoja rata wynosi
zł miesięcznie

Pozostała część raty będzie spłacona
w ostatniej racie balonowej na koniec okresu pożyczki.

Niniejsza symulacja ma charakter wyłącznie poglądowy. Podane wartości są orientacyjne i mogą odbiegać od ostatecznych wyliczeń
Harmonogram pożyczki
Okres spłaty pożyczki: 12 miesięcy
Kwota pożyczki: 140 000 PLN
Lp. Data Kwota spłaty
Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X