SZYBKI
KONTAKT
Inwestycja w weksle inwestycyjne

Jak działają inwestycje w weksle?

Kiedy dysponujemy wolnymi środkami, wielu z nas decyduje się na umieszczenie ich na lokacie, aby powoli na siebie zarabiały. Jednak na rynku znajdują się również inne rozwiązania, dzięki którym mamy szansę na nie tylko szybszy, ale również większy zysk. Czym jest weksel inwestycyjny? Dlaczego warto skorzystać z tego rozwiązania? Odpowiadamy na te i inne pytania.

Co to jest weksel inwestycyjny?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, jak działa standardowy weksel. Jest to jeden z papierów wartościowych, który może spełniać kilka podstawowych funkcji. Większość z nas utożsamia je z formą zabezpieczenia wierzytelności. Jeżeli zobowiązanie jest zaciągnięte na długi termin, wysoką kwotę lub pożyczkodawca nie ma pewności, co do zapłaty zobowiązania, wówczas wystawia się weksel, który zobowiązuje do bezwarunkowej spłaty zadłużenia. Może się również zdarzyć, że weksel zostanie przyjęty w formie zapłaty możliwej do spieniężenia po upływie określonego terminu. W tym przypadku mamy do czynienia z wekslem płatniczym, kredytowym. Trzeci rodzaj to weksel obiegowy, czyli przenoszony na inne osoby aż do dnia płatności. Funkcje opisywanych papierów wartościowych nie zostały wymienione bez powodu, ponieważ jedną z nich spełnia również weksel inwestycyjny. Jaką?

Weksel inwestycyjny pełni funkcję kredytową. Przyjmujący pieniądze zobowiązuje się do zwrotu całego kapitału wraz z odsetkami w wyznaczonym czasie. Ten papier wartościowy powinien być sporządzony na piśmie oraz zawierać własnoręczny podpis wystawca lub osoba reprezentacyjna. Jest to rodzaj weksla własnego. Oznacza to, że wystawca zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty oznaczonej kwoty w określonym miejscu i czasie. Wszystkie te informacje również powinny się znaleźć na wekslu inwestycyjnym. Pierwotnym wystawcą, czyli trasantem, jest płatnik, który musi oddać pieniądze remitentowi, czyli wierzycielowi wskazanemu w treść papieru wartościowego.

Na czym polegają inwestycje w weksle?

Skoro już wiemy, czym są weksle inwestycyjne, łatwiej nam będzie zrozumieć, na czym polegają inwestycje w weksle. Ich cel jest taki sam jak w przypadku lokat czy obligacji. Chcemy wolnymi środkami pieniężnymi w taki sposób, aby same na siebie zarabiały. Warunkiem koniecznym jest posiadanie minimalnej kwoty, która umożliwia przystąpienie do inwestycji. Nowi klienci firmy Ascot Finance mają szansę na skorzystanie z promocyjnej oferty inwestycji w weksle. Warto zaznaczyć, że jest to promocja ograniczona czasowo i trwa do końca marca. Jednocześnie dotyczy klientów, którzy chcą zainwestować od 20 000 zł do 200 000 zł. Jeżeli dysponujemy kwotą mieszczącą się w tym przedziale, następnie wybieramy okres trwania inwestycji od 3 miesięcy do roku. Należy dobrze przemyśleć tę decyzję, ponieważ od niej zależy wysokość oprocentowania, czyli nasz ostateczny zysk. Im dłuższy okres trwania wybierzemy, tym więcej pieniędzy otrzymamy.

W przypadku trzymiesięcznej inwestycji oprocentowanie wynosi 9% w skali roku. Półroczna wiąże się ze stawką 9,5% w skali roku. Natomiast roczny weksel inwestycyjny umożliwia zysk na poziomie 10% w skali roku. Odsetki z zainwestowanych pieniędzy będą trafiały na nasze konto co kwartał. Roczna inwestycja o wartości 20 000 zł przyniesie wiąże się w Ascot Finance z odsetkami wynoszącymi aż 2 000 zł. Następnie zainwestowane środki finansowe trafią z powrotem na nasze konto po upływie okresu trwania umowy. Bez wątpienia jest to korzystna oferta, która umożliwia zwiększenie zgromadzonych oszczędności nawet o kilka tysięcy złotych. Jest to gwarancja stałego powiększania puli środków, jakimi dysponujemy oraz większego zysku niż w przypadku lokat bankowych.

Sprawdź dostępne opcje inwestycyjne

Po otrzymaniu na konto pierwotnego kapitału wraz z odsetkami zyskujemy możliwość ponownej inwestycji. Pieniądze są zamrożone przez krótki czas, przez co ich pomnażanie jest owocniejsze. W tym miejscu może pojawić się pytanie, czy weksle inwestycyjne są bezpieczne?

Czy inwestycja w weksle jest bezpieczna?

Podstawową kwestią, którą powinniśmy sprawdzić przed każdą inwestycją, jest bezpieczeństwo transakcji. Zwróćmy uwagę na dwie formy zabezpieczenia. Pierwsza z nich to weksel inwestycyjny, który zobowiązuje wystawcę do bezwarunkowej zapłaty odsetek oraz zwrotu kapitału. Przekazane przez nas pieniądze są przeznaczane na krótkoterminowe pożyczki hipoteczne. Jeżeli z jakiegoś powodu tak się nie stanie, wówczas możemy liczyć na drugie, równoległe zabezpieczenie, którym jest atrakcyjna nieruchomość. Dzięki temu mamy pewność, że zainwestowane środki finansowe trafią do nas wskutek działań komornika. Jak widać, nawet przy zakładaniu najgorszego z możliwych scenariuszy mamy gwarancję otrzymania pieniędzy z powrotem. Weksel inwestycyjny uwzględnia kwotę, na którą składa się zarówno kapitał, jak i naliczone odsetki. Dlatego też czynności komornicze mogą być spowodowane nie tylko nieterminową spłatą zainwestowanych środków, ale również samych odsetek.

Inwestycje w weksle a prawo

Na koniec warto również zaznaczyć, że kwestie weksli inwestycyjnych są regulowane prawnie przez ustawę z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282). Dodatkowo sposób naliczania odsetek reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93). Dlatego też możemy być pewni, że cały proces przebiega zgodnie z prawem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się możliwość zbycia tego papieru wartościowego poprzez zastosowanie indosu. Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma możliwości wycofania się z inwestycji w weksle przed terminem określonym w umowie. Jest to cecha wspólna weksli inwestycyjnych oraz lokat. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach można negocjować te warunki z firmą pośredniczącą między inwestorem a pożyczkobiorcą. Warto również zwrócić uwagę na ryzyko wiążące się z każdą inwestycją. Nie mamy pewności, jak wysoki osiągniemy zysk lub jaką poniesiemy stratę.

Inwestycje w weksle a podatek

Zwróćmy również uwagę na kwestie związane z podatkiem od zysków kapitałowych, które obejmują również inwestycje w weksle. Od 2004 roku wynosi on 19%. Jest to tak zwany podatek Belki. Należy zaznaczyć, że oblicza się go wyłącznie od zysków kapitałowych, czyli tego, co zarobiliśmy na inwestycji. Nie uwzględnia się więc zainwestowanego kapitału. W przypadku weksli inwestycyjnych obejmuje odsetki uzyskane wskutek przekazania kapitału własnego na krótkoterminowe pożyczki hipoteczne. Jak zostało wspomniane, pieniądze te są przekazywane na hipoteczne pożyczki krótkoterminowe, a opodatkowaniu podlegają uzyskane przez nas odsetki. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszelkie formalności związane z uregulowaniem podatek wykonuje pośrednik, a inwestor nie musi uwzględniać informacji na ten temat w swojej deklaracji rocznej PIT. Zostaną one uregulowane w Urzędzie Skarbowym bez udziału inwestora wekslowego.