SZYBKI
KONTAKT

Finansowanie biznesu dla obcokrajowców

Wśród przedsiębiorców prowadzących firmy w Polsce znajdują się nie tylko osoby posiadające polskie obywatelstwo, ale również obcokrajowcy. Każdy z nich ma prawo rozwijać swoje przedsiębiorstwo przez realizowanie inwestycji. Jednak w niektórych sytuacjach niezbędne okazuje się dodatkowe wsparcie finansowe. W tym momencie pojawia się pytanie, czy finansowanie biznesu dla obcokrajowców jest możliwe?

Czy możliwe jest finansowanie biznesu dla obcokrajowców?

Aby cudzoziemiec mógł założyć firmę w Polsce, musi spełniać jeden podstawowy warunek. Jest nim posiadanie obywatelstwa państwa należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W innym przypadku konieczne będzie uzyskanie dokumentu zezwalającego na stały lub czasowy pobyt w Polsce, ważnej karty Polaka, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej czy też statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Spełniając te warunek, obcokrajowiec zyskuje takie same prawa i obowiązki jak przedsiębiorcy posiadający polskie obywatelstwo. Dotyczy to również finansowania biznesu.

W takiej sytuacji wszelkie formalności załatwiamy jako firma. Obowiązują więc inne zasady oraz kryteria niż w przypadku kredytu dla klientów indywidualnych. Dlatego możemy ubiegać się zarówno o finansowanie dostępne w banku, jak i firmach pożyczkowych. Jednak należy spełniać również pozostałe wymagania stawiane wnioskodawcom.

Pożyczka pod zastaw dla obcokrajowców

Jednym z rozwiązań umożliwiających finansowanie biznesu dla obcokrajowców może być pożyczka pod zastaw. Polega ona na udzieleniu pożyczki na podstawie zabezpieczenia w postaci ruchomości lub nieruchomości. Przedmiotem zastawu może być nie tylko część majątku firmy, ale także wierzytelności osoby trzeciej. Najczęstszym rozwiązaniem jest zastaw w postaci: działki, lokalu użytkowego czy też innej nieruchomości należącej do przedsiębiorstwa. Kwota, jaką mamy szansę uzyskać na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależą w takim przypadku od wartości zabezpieczenia. Dlaczego? Pożyczkodawca na czas obowiązywania umowy pożyczkowej zabezpiecza swoje wierzytelności, ustanawiając hipotekę lub przenosi własność na zabezpieczenie do czasu spłaty pożyczki.

Ascot Finance umożliwia finansowanie biznesu dla obcokrajowców pod warunkiem prowadzenia działalności w Polsce oraz dysponowania odpowiednim zabezpieczeniem.

Jak złożyć wniosek o pożyczki pod zastaw dla firm?

Aby złożyć wniosek o pożyczki pod zastaw dla firm w Ascot Finance, należy przejść przez kilka etapów. Pierwszy z nich to wypełnienie krótkiego formularza na stronie internetowej. Pożyczkodawca wymaga podania takich informacji jak: imię, nazwisko lub nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail, kwotę finansowania. Po zaznaczeniu zgód oraz wysłaniu formularza skontaktuje się z nami przedstawiciel firmy, który przedstawi ofertę pożyczki. Jeśli będzie nam odpowiadała, należy wypełnić wniosek o pożyczkę. Wskazuje się w nim informacje dotyczące zabezpieczenia, a także finansów i danych przedsiębiorstwa. Kiedy pożyczkodawca wyda pozytywną decyzję kredytową, kolejnym krokiem jest podpisanie umowy notarialnej w obecności notariusza. W tym czasie możemy również zadać pytania dotyczące zobowiązania oraz rozwiać ostatnie wątpliwości. Po podpisaniu dokumentów pieniądze trafią na nasze konto.

Case Study – Klient z branży tekstylnej bez polskiego obywatelstwa

Potrzeba: Klient prowadzi rodzinny biznes od przeszło 20 lat, posiada sieć butików odzieżowych na terenie Warszawy. Potrzebował pilnego zastrzyku gotówki na zakup i import tekstyliów oraz obuwia z Chin. Pozyskane środki miały dodatkowo posłużyć na doinwestowanie prowadzonej przez klienta restauracji. Ze względu na brak obywatelstwa polskiego uzyskanie finansowania z banku było utrudnione. Przedsiębiorca współpracował już wcześniej z Ascot Finance oraz z naszym Doradcą, dlatego zdecydował się na ponowne skorzystanie z naszych usług.

Rozwiązanie: Klient otrzymał finansowanie w wysokości 450 000 zł na określone cele biznesowe. Pożyczka została udzielona na 12 miesięcy z opcją przedłużenia do 24 miesięcy w przypadku chęci przedłużenia.

Zabezpieczeniem jest segment w Warszawie o powierzchni 195 mkw. Klient otrzymał środki na konto tego samego dnia w którym została podpisana umowa.