SZYBKI
KONTAKT
SZYBKI
KONTAKT

*Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Polityką stosowania plików cookies, Regulaminem oraz Polityką prywatności.

*Wyrażam zgodzę na przesyłanie przez Grupę Ascot Finance ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
*Wyrażam zgodzę na kontaktowania się przez Grupę Ascot Finance w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacji urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodzie z art. 172 ust, 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Pola oznaczone * są dobrowolne, jednakże niezbędne do oznaczenia w celu zamówienia usługi

Klauzula informacyjna pokaż


Faktoring – alternatywna forma finansowania dla firm z branży budowlanej

Jak się ma faktoring w branży budowlanej? Firmy wykonujące różnego rodzaju roboty budowlane często narzekają na trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Problem ten związany jest przede wszystkim ze specyfiką branży – spore nakłady od samego początku realizacji projektu idą w parze z długim oczekiwaniem na zapłatę za wykonane usługi. Do tego dochodzą sezonowość pracy oraz wysokie koszty utrzymania niezbędnych maszyn oraz narzędzi i w efekcie dla większości firm z branży budowlanej zadłużenie to codzienność. Istnieje jednak alternatywa dla kredytów i pożyczek – dobrym sposobem na zapewnienie środków obrotowych w przedsiębiorstwie budowlanym może okazać się faktoring.

Faktoring – co to takiego?

Faktoring to jedna z form finansowania bieżącej działalności firmy. Przedsiębiorca – w naszym przypadku firma budowlana – za wykonane usługi wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. Następnie należność tę sprzedaje faktorowi (którym może być np. bank lub fundusz pożyczkowy), za co otrzymuje ustalony w umowie procent z wartości faktury. W momencie, gdy klient ureguluje swoje zobowiązanie, przedsiębiorca otrzymuje pozostałą część, pomniejszoną o wynagrodzenie faktora (potrącane w postaci prowizji).

Faktoring w dwóch odsłonach

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje faktoringu – bez regresu (pełny) i z regresem (niepełny). W przypadku pierwszego z nich faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności klienta, a firma budowlana po sprzedaniu należności nie musi się niczym przejmować. Drugi rodzaj – będący tańszą opcją – pozostawia wspomniane ryzyko na przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie, wystawca faktury musi zwrócić faktorowi wcześniej wypłacone pieniądze.

Dla kogo faktoring?

Co ważne, z faktoringu mogą korzystać wszystkie firmy – także te, które mają problemy z uzyskaniem kredytu bankowego ze względu na zbyt krótki okres prowadzenia działalności, niewystarczające zabezpieczenie lub też wykazanie straty z działalności. W przypadku tej formy finansowania pod uwagę brana jest bowiem nie tylko sytuacja finansowa i prawna wystawcy faktury, ale także jej odbiorcy. W związku z powyższym, nawet jeśli do faktora zgłasza się firma budowlana z kłopotami finansowymi, ale po drugiej stronie występuje rzetelny i wiarygodny partner, szanse na pozytywną decyzję w sprawie udzielenia finansowania znacząco rosną.

Faktoring w branży budowlanej

Dla firm z branży budowlanej faktoring stanowi szansę na zwiększenie płynności finansowej – daje możliwość wyjścia z przejściowych problemów z wypłacalnością, pozwala na rozwój oraz daje szansę na pozyskanie nowych kontrahentów. W przypadku firm wykonujących roboty budowlane trudność może polegać na znalezieniu podmiotu, który udzieli takiego finansowania. Dla większości faktorów branża budowlana jest sektorem o zwiększonym ryzyku (m.in. ze względu na kaucje gwarancyjne oraz możliwość składania reklamacji). Istnieją jednak faktorzy, którzy w swojej ofercie posiadają rozwiązania również dla takich podmiotów.