SZYBKI
KONTAKT
SZYBKI
KONTAKT

*Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Polityką stosowania plików cookies, Regulaminem oraz Polityką prywatności.

*Wyrażam zgodzę na przesyłanie przez Grupę Ascot Finance ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
*Wyrażam zgodzę na kontaktowania się przez Grupę Ascot Finance w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacji urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodzie z art. 172 ust, 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Pola oznaczone * są dobrowolne, jednakże niezbędne do oznaczenia w celu zamówienia usługi

Klauzula informacyjna pokaż


Czym jest i do czego służy finansowanie mezzanine?

Mezzanine to pożyczka umożliwiająca finansowanie dynamicznego rozwoju działalności firmy lub też restrukturyzację struktury kapitałowej. Mieści się między klasycznym kredytem (senior debt) a kapitałem pochodzącym od inwestorów lub akcjonariuszy w formie udziałów lub akcji (equity). Mimo tego, że jest długiem, przynosi przedsiębiorcom korzyści, gdyż w bilansie firmy traktowane jest jak kapitał. Koszt finansowania znajduje się pomiędzy ceną długu bankowego a ceną kapitału własnego.

Słowo „mezzanine” oznacza półpiętro, a w języku finansów tym mianem określa się dopływ środków wówczas, kiedy nie ma już możliwości pozyskania finansowania z tradycyjnych źródeł. Mezzanine wywodzi się z USA, a jego historia sięga lat 70. XX wieku. Bazą dla jego rozwoju był wówczas rynek pożyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz kasy oszczędnościowe. Do Europy trafiło pod koniec lat 80. XX wieku. W głównej roli wystąpiły tu fundusze specjalistyczne, zasilające rynek private equity.

O dofinansowanie mezzanine mogą ubiegać się firmy, które mają dobre perspektywy rozwoju, ale napotykają na trudności związane z uzyskaniem dofinansowania, ponieważ inwestycje wiążą się z wysokim ryzykiem. Instrumenty stosowane w finansowaniu mezzanine są tak dobrane, by koszt finansowania zależał od wyników planowanego przedsięwzięcia, a także, by umożliwiały spłatę kapitału na koniec okresu finansowania oraz ograniczały koszty obsługi w pierwszym okresie po zawarciu umowy.

Mezzanine może występować w formie obligacji, pożyczek czy akcji uprzywilejowanych, jednak bez względu na formę posiada stosowne zabezpieczenie. Inwestor nie ryzykuje zatem całkowitej utraty środków. W zamian za ich przekazanie uzyskuje zabezpieczenie na aktywach przedsiębiorstwa, w formie zastawu, a nawet hipoteki na nieruchomościach.

Umowy przesuwają główny ciężar płatności wraz z odsetkami (spłata całego kapitału) na koniec ustalonego w umowie okresu. Możliwe jest jednak inne rozwiązanie – zobowiązanie można spłacić wcześniej, np. z nowej pożyczki, o ile firma będzie ją mogła zaciągnąć, czyli na tyle poprawi się jej sytuacja.

Mezzanine jest często dostosowane do każdego przypadku, odznaczając się elastycznością. Przesunięte w czasie spłaty zobowiązań pozwalają na większą swobodę w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, co przekłada się na efektywniejszy rozwój danej firmy, zaspokajając jednocześnie jej potrzeby kapitałowe.