SZYBKI
KONTAKT
SZYBKI
KONTAKT

*Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Polityką stosowania plików cookies, Regulaminem oraz Polityką prywatności.

*Wyrażam zgodzę na przesyłanie przez Grupę Ascot Finance ofert oraz informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
*Wyrażam zgodzę na kontaktowania się przez Grupę Ascot Finance w celu marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacji urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodzie z art. 172 ust, 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

Pola oznaczone * są dobrowolne, jednakże niezbędne do oznaczenia w celu zamówienia usługi

Klauzula informacyjna pokaż


Cash flow – planowanie płynności finansowej firmy

Planowanie to bardzo ważny element prowadzenia biznesu – bez dobrego planu ciężko ocenić, czy podejmowane działania przynoszą oczekiwane korzyści i na jakim etapie znajduje się obecnie firma. Co ważne, nie chodzi wyłącznie o przewidywanie zysku z działalności (ponieważ mimo wysokich zysków dalej mogą występować trudności ze sfinansowaniem działalności operacyjnej) – warto spojrzeć na swój biznes nieco szerzej i sporządzić plan przepływów pieniężnych, czyli tzw. cash flow.

Plan przepływów pieniężnych – co to takiego?

Plan przepływów pieniężnych, czyli cash flow jest jednym z planów, które dość regularnie powinny być przygotowywane w każdej firmie – niezależnie od jej etapu rozwoju. Po jego sporządzeniu otrzymujemy jasną informację na temat płynności finansowej, jesteśmy w stanie przewidzieć niedobory środków pieniężnych i odpowiednio wcześnie podjąć działania, które pozwolą nam je zneutralizować. Cash flow to bowiem ruch środków pieniężnych pomiędzy firmą a jej otoczeniem, przedstawiony w postaci tabeli zestawiającej wpływy i wydatki pieniędzy w układzie miesięcznym (lub kwartalnym) na najbliższe 3-5 lat.

Jakie dane ująć w cash flow?

W cash flow prezentuje się przepływy pieniężne (wpływy/wydatki) w danym okresie sprawozdawczym, w podziale na działalność operacyjną (bieżąca działalność firmy), finansową (pożyczki/kredyty) oraz inwestycyjną (podejmowane inwestycje, zakupy środków trwałych etc.). Poza tym w rachunku przepływów pieniężnych należy ująć także początkowy stan środków pieniężnych oraz saldo na koniec okresu.

Czego dowiem się z rachunku przepływów pieniężnych?

Analiza rachunku przepływów pieniężnych umożliwia m.in. ocenę:

  • zapotrzebowania na zewnętrzne środki pieniężne (sygnałem mogą być ujemne przepływy z działalności operacyjnej – oznacza to bowiem, że w danym okresie wypracowane zyski są niewystarczające na finansowanie bieżącej działalności oraz przyszłego rozwoju),
  • zdolności do regulowania zobowiązań,
  • efektów podjętej działalności inwestycyjnej i finansowej,
  • zdolności kredytowej (jako możliwości obsługi zewnętrznego zadłużenia).

Cash flow – kontrola płynności finansowej

Błędem wielu przedsiębiorców, szczególnie w początkowej fazie prowadzenia biznesu, jest skupianie się wyłącznie na wypracowaniu zysku z działalności. Jak zostało już wspomniane, wykazywanie księgowego zysku netto nie musi oznaczać, że firma nie ma kłopotów z płynnością finansową. Może się bowiem okazać, że środki pieniężne nie przepływają w oczekiwanym tempie (w wyniku np. ustalenia zbyt odległych terminów płatności należności) i pojawiają się trudności finansowe. Wcześniejsze zaplanowanie przepływów pieniężnych pozwala na głębsze zrozumienie sytuacji finansowej firmy i jej bieżące monitorowanie. Dzięki temu możliwe staje się podejmowanie właściwych działań np. poprzez poszukiwanie pomocy u specjalistów – partnerów w biznesie, jak Ascot Finance, zanim jeszcze wystąpią negatywne skutki, chociażby w postaci zatorów płatniczych.