slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI03 grudnia 2018

Wsparcie finansowe dla branży budowlanej


Wsparcie finansowe dla branży budowlanej

Firmy wykonujące różnego rodzaju roboty budowlane często narzekają na trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Problem ten związany jest przede wszystkim ze specyfiką branży – spore nakłady od samego początku realizacji projektu idą w parze z długim oczekiwaniem na zapłatę za wykonane usługi. Do tego dochodzą sezonowość pracy oraz wysokie koszty utrzymania niezbędnych maszyn oraz narzędzi i w efekcie dla większości firm z branży budowlanej zadłużenie to codzienność.

Dla firm z branży budowlanej pożyczka stanowi szansę na zwiększenie płynności finansowej – daje możliwość wyjścia z przejściowych problemów z wypłacalnością, pozwala na rozwój oraz daje szansę na pozyskanie nowych kontrahentów. W przypadku firm wykonujących roboty budowlane trudność może polegać na znalezieniu podmiotu, który udzieli takiego finansowania. Dla większości banków branża budowlana jest sektorem o zwiększonym ryzyku. Istnieją jednak fundusze pożyczkowe, takie jak Ascot Finance, które w swojej ofercie posiadają rozwiązania również dla takich podmiotów.

Prezentujemy przypadek jednego z naszych klientów, któremu pozyskane finansowanie umożliwiło dokończenie inwestycji.

Potrzeba: Klientem jest przedsiębiorca z branży budowlanej – generalny wykonawca wielu prestiżowych inwestycji deweloperskich na terenie Warszawy i innych dużych miast. Na polskim rynku działa od 2004 roku.

Pożyczka w wysokości 500 000 zł, o którą wnioskował Klient, była potrzebna na zapłatę pozostałej kwoty za zakup dwóch apartamentów i czterech miejsc postojowych w Warszawie (Wola) w celach inwestycyjnych oraz spłatę zaległych zobowiązań.

Wpis do KRD z tytułu opóźnionej płatności za jedną z faktur w wysokości 120 000 zł uniemożliwił Klientowi uzyskanie kredytu w banku, dlatego też Doradca Kredytowy skierował sprawę przedsiębiorcy do Ascot Finance.

Rozwiązanie: Fundusz Ascot Finance udzielił pożyczki w wysokości 500 000 zł na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia przypadku braku warunków do spłaty w terminie.

Ze względu na fakt, iż nie doszło do podpisania umowy końcowej z deweloperem, formą zabezpieczenia było przeniesienie praw i obowiązków z umów przedwstępnych na zakup dwóch lokali mieszkalnych oraz czterech miejsc postojowych.

Kwota 370 000 zł została przelana na rachunek dewelopera, natomiast 120 000 zł stanowiło spłatę zaległej FV. Dzięki temu Klient mógł ubiegać się o wykreślenie wpisu z KRD. Dodatkowe 10 000 zł zostało przeznaczone na opłatę kosztów związanych z ubezpieczeniem nabywanych lokali i aktem notarialnym.

Twój Klient potrzebuje szybkiego finansowania i ma problem z otrzymaniem go w banku? Zgłoś się do Ascot Finance, a podejdziemy do Twojej sprawy w indywidualny i elastyczny sposób.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X