slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI10 listopada 2017

Rejestr Należności Publicznoprawnych – nowy rejestr dłużników

Już od 1 stycznia 2018 roku ma funkcjonować nowa lista dłużników w Polsce – Rejestr Należności Publicznoprawnych. Wpisane na nią zostaną osoby, które zalegają z różnego rodzaju wierzytelnościami wobec Skarbu Państwa – np. nie zapłaciły należnych podatków, składek do ZUS, czy mandatów karnych, jak i skarbowych. Informacje o dłużnikach wpisanych...
Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X