slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI17 grudnia 2018

Finansowanie dla sieci sklepów

Klientami funduszy pożyczkowych często są przedsiębiorcy, którzy popadli w kłopoty finansowe i z tego powodu nie mogą liczyć na tradycyjne finansowanie z banku. Powodem negatywnej oceny zdolności kredytowej może okazać się np. wpis w Rejestrze Długów BIG lub KRD, zajęcie komornicze, czy też zaciągnięte dotychczas zadłużenie. Obecnie również w takich...

19 listopada 2018

Zaspokajanie wierzycieli hipotecznych – co warto wiedzieć?

Hipoteka to jeden z wielu sposób na zabezpieczenie spłaty zaciągniętego zobowiązania, preferowany przez zdecydowaną większość wierzycieli. Taki wpis do księgi wieczystej nieruchomości dłużnika oznacza bowiem, że w razie niespłacenia przez niego zaciągniętego zobowiązania, wierzyciel ma prawo na drodze sądowej ubiegać się o zaspokojenie swoich wierzytelności przez pieniądze pochodzące ze sprzedaży...
Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X