slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI06 listopada 2018

Pomoc finansowa dla klienta z branży transportowej


Pomoc finansowa dla klienta z branży transportowej

Na to, czy bank wyda pozytywną opinię o udzieleniu kredytu ma wpływ bardzo wiele czynników – nie tylko ogólna sytuacja finansowa potencjalnego klienta, czy stan jego historii kredytowej, ale także błędy wnioskującego o finansowanie, popełnione przy wypełnianiu przez niego wniosku i zbieraniu dokumentów. Inaczej jest w przypadku funduszy pożyczkowych, które zdecydowanie mniej restrykcyjnie podchodzą do formalności niezbędnych w trakcie zbierania informacji o potencjalnym pożyczkobiorcy. Co – poza negatywnymi wpisami w bazach dłużników, czy brakiem wkładu własnego – wpłynie niekorzystnie na ocenę banku, a zostanie zaakceptowane przez fundusz hipoteczny?


Problemy z płynnością finansową
Banki bardzo szczegółowo analizują sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy – nawet jeśli jest on przedsiębiorcą. Na decyzję o udzieleniu kredytu może mieć wpływ np. nieregularny dochód z działalności wynikający, chociażby z sezonowości. Dla banku może to bowiem oznaczać niestabilność dochodów uzyskiwanych przez kredytobiorcę, a przez to jego małą wiarygodność.
W przypadku funduszu pożyczkowego takie wahania w ostatnich miesiącach przed złożeniem wniosku nie będą miały większego znaczenia – wręcz przeciwnie, pożyczki są udzielane jako panaceum na kłopoty finansowe w firmie, czy też na potrzebną inwestycję, która w przyszłości mocno poprawi sytuację pożyczkobiorcy.
Przykładowo fundusz hipoteczny Ascot Finance każdorazowo przygotowuje pożyczkę najlepiej dostosowaną do indywidualnych potrzeb (nawet najbardziej niestandardowych) i możliwości klienta, udzielaną na bardzo elastycznych warunkach (przy regularnych spłatach rat możliwe jest nawet wydłużenie okresu jej trwania). Dzięki temu pożyczka może okazać się remedium na kłopoty finansowe, a nie czynnikiem, tylko je pogłębiającym, o czym przekonał się nasz klient z branży transportowej.

Potrzeba: Klientem jest Przedsiębiorca z branży transportowej (transport drogowy towarów) z 7-letnim doświadczeniem na rynku. W zasobach firmy znajdują się m.in. samochody dostawcze. Na co dzień współpracuje z jedną z największych firm kurierskich na polskim rynku.
Ze względu na powstałe zaległości w ZUS i US oraz zaciągnięte chwilówki potrzebne na spłatę zobowiązań i bieżących faktur przedsiębiorca nie mógł ubiegać się o kredyt bankowy i zdecydował się na skonsolidowanie wszystkich pożyczek. Do Ascot Finance trafił z polecenia pośrednika finansowego.

Rozwiązanie: Fundusz Ascot Finance udzielił finansowania na wnioskowaną kwotę 100 tysięcy złotych na okres 12 miesięcy. Klientowi została zaproponowana oferta Premium ze względu na rodzaj i lokalizację zabezpieczenia, jakim była hipoteka na mieszkaniu o powierzchni 50 m2 w Poznaniu.
Dzięki uzyskanemu finansowaniu klient odzyskał płynność finansową, spłacił zaległości powstałe w ZUS i US oraz „uwolnił się z rąk chwilówek”. Dzień po sfinalizowaniu transakcji podpisał umowę z drugą dużą firmą kurierską.

Szukasz korzystnej pożyczki dla swojego biznesu? Skontaktuj się z naszym doradcą i wybierz najlepszą dla siebie i swojej firmy opcję finansowania -> 22 123 84 77.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X