slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI04 października 2018

Operat szacunkowy – co to takiego?


Operat szacunkowy – co to takiego?

Starając się o kredyt hipoteczny lub o pożyczkę pozabankową, której zabezpieczenie będzie stanowiła nieruchomość, możesz zostać poproszony o przedłożenie operatu szacunkowego. Co to takiego? W jaki sposób go uzyskać? Jakie dane powinien zawierać?

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to wycena nieruchomości (np. zakładu produkcyjnego, hali magazynowej), która może być sporządzona wyłącznie przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę majątkowego (musi on posiadać właściwe uprawnienia). Sposób sporządzenia operatu szacunkowego oraz jego formę i treść określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Najważniejsza informacja, jaka musi wynikać z tego dokumentu, to realna wartość konkretnej nieruchomości (wyrażona w pełnych złotych lub w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeśli nie zniekształca to wyniku wyceny).

Co powinien zawierać operat szacunkowy?

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, operat szacunkowy musi mieć formę pisemną. Jego treść powinna być jednolita, bez względu na to, jakiej nieruchomości dotyczy, gdzie się ona znajduje i kto ją sporządza. Co ważne, rzeczoznawca w tworzonym operacie szacunkowym ma obowiązek przestawić, w jaki sposób dokonał wyceny oraz określić:

 • przedmiot i zakres wyceny,
 • cel wyceny,
 • podstawy formalnej wyceny nieruchomości oraz źródła danych o niej,
 • daty istotne dla określenia wartości nieruchomości,
 • stan oraz przeznaczenie nieruchomości,
 • rodzaj określanej wartości, podejścia, metod oraz zastosowane techniki szacowania,
 • obliczenia wartości nieruchomości oraz wynik wyceny wraz z uzasadnieniem.

Po sporządzeniu operatu szacunkowego rzeczoznawca powinien go własnoręcznie podpisać, zamieszczając datę oraz swoją pieczęć.

Operat szacunkowy – kiedy może być potrzebny?

Operat szacunkowy może przydać się nie tylko wówczas, gdy staramy się o pożyczkę, której zabezpieczenie ma stanowić posiadana przez nas nieruchomość. Dokument ten może okazać się potrzebny także przy:

 • podziale majątku i ustalaniu wartości masy spadkowej lub darowizny,
 • ustaleniu ceny sprzedaży i kupna nieruchomości,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, czy podatku od nieruchomości,
 • dokonywaniu egzekucji z nieruchomości.

Wiedząc, że w niedalekiej przyszłości wystąpi konieczność wskazania wartości posiadanej przez nas nieruchomości, warto zlecić sporządzenie operatu szacunkowego nieco wcześniej. W ten sposób można uniknąć wydłużenia okresu oczekiwania np. na decyzję o pożyczce. 

Ile ważny jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy nie jest ważny bezterminowo. Dokument taki może być wykorzystywany w celu, dla którego został sporządzony przez okres 12 miesięcy od daty jego utworzenia (chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników). Co ważne, ten sam rzeczoznawca, który sporządził operat szacunkowy, może potwierdzić jego ważność, co umożliwi wykorzystywanie go również po upływie ww. terminu.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X