slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI22 października 2018

Innowacyjne modele finansowania, czyli gdzie przedsiębiorca może pozyskać środki na rozwój biznesu?


Innowacyjne modele finansowania, czyli gdzie przedsiębiorca może pozyskać środki na rozwój biznesu?

Podczas gdy wielkość kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych rośnie w tempie zaledwie umiarkowanym ze względu na sztywne kryteria udzielania kredytów przez banki (5% wzrostu styczeń 2018 r. w porównaniu do stycznia 2017 r.), potrzeby małych i średnich przedsiębiorców pozostają niezaspokojone. W szczególności dotyczy to tych firm, które nie są w stanie sprostać wymaganiom dokumentacyjnym banków, zwłaszcza w krótkim okresie czasu. Taki problem spotyka wielu przedsiębiorców, którzy pozyskują nowy kontrakt i w krótkim czasie muszą pozyskać finansowanie na realizację kontraktu bądź refinansowanie istniejącego kredytu obrotowego. Brak możliwości szybkiego refinansowania kredytu obrotowego wypowiedzianego nagle przez bank, może oznaczać dla firmy poważne problemy, łącznie z niewypłacalnością firmy.

Liczba istniejących sposobów na zaspokojenie w krótkim czasie potrzeb finansowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą i firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw jest ograniczona. Zdecydowanie łatwiej jest pozyskać pożyczkę gotówkową jako osoba fizyczna na kwotę 5-10 tys. zł czy kredyt inwestycyjny lub obrotowy dla dużych firm w wysokości kilkunastu albo kilkudziesięciu milionów zł. Emisja obligacji korporacyjnych jest alternatywą dla finansowania bankowego, ale niestety ze względu na czasochłonność nie stanowi rozwiązania problemów, w sytuacji, gdy w krótkim czasie konieczne jest pozyskanie środków.

Często zdarza się, że klienci mają możliwość skorzystania z okazji biznesowych i wówczas szybko muszą uzyskać finansowanie. Składają wniosek kredytowy do banku, który przeciąga procedurę, albo co więcej, ku ich zaskoczeniu, odmawia udzielenia kredytu. Czasami banki udzielają tzw. pozytywnej decyzji negatywnej, tzn. przyznają kredyt, ale w dużo niższej niż wnioskowana wysokości.

Pożyczki dla przedsiębiorców z alternatywnych metod finansowania

Rozwiązaniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy mśp są pozabankowe źródła finansowania. Jedną z takich alternatywnych metod finansowania przedsiębiorstw są pożyczki pod zastaw nieruchomości. Taki sposób zabezpieczenia zobowiązań jest bezpieczny dla pożyczkodawcy i jednocześnie szybki do realizacji. W ten sposób można uniknąć czasochłonnej procedury oceny zdolności kredytowej, której przejście może oznaczać dla przedsiębiorcy, że finansowanie - owszem - będzie dostępne, ale zbyt późno.

Dowodem na atrakcyjność takiej formy finansowania są wzrosty rynku pożyczek pozabankowych dla przedsiębiorstw, które rok do roku sięgają od kilkudziesięciu do kilkunastu procent rocznie. Co więcej ze względu na charakter zabezpieczenia, wskaźnik kredytów niepracujących(tj. niespłacanych) w tej kategorii pożyczek, zgodnie z danymi makroekonomicznymi, kształtuje się na bardzo niskim poziomie poniżej 5%.

Ascot Finance - skuteczna pomoc dla przedsiębiorców

Jedną z firm oferujących pożyczki dla przedsiębiorstw zabezpieczone na nieruchomościach jest firma Ascot Finance. Od początku swej działalności finansowanej z kapitału własnego, firma notuje rokroczne przyrosty wolumenu i wartości udzielonych kredytów.

Wartość zaangażowana w działalność pożyczkową przez Ascot Finance corocznie rośnie bardzo dynamicznie. W samym 2017 roku wzrost ten wyniósł 13% rok do roku, zaś wzrost liczby udzielonych pożyczek rok do roku wyniosła 19%. Co więcej wraz ze wzrostem liczby pożyczek, rośnie też średnia wartość pożyczki - ze 185 tys. zł w 2015 roku do 220 tys. PLN w 2017 roku. Z roku na rok rośnie też średni czas, na który udzielane są pożyczki - z 288 dni w 2014 roku do 357 dni w 2017 roku.

- Nasze 15-letnie doświadczenie w branży finansowej pokazuje, że pomimo nasycenia rynku bankowego, istnieje ogromna rzesza klientów prowadzących własną działalność i małych i średnich przedsiębiorstw którzy nie znajdują odpowiedniej oferty bankowej. Nasi klienci poszukują szybkiego podjęcia decyzji kredytowej i my wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom – mówi Paweł Zieliński, prezes firmy Ascot Finance.

W jego przekonaniu, produkt jaki oferuje spółka, jest łatwo dostępny i prosty w konstrukcji za sprawą zastąpienia tradycyjnej analizy kredytowej, wskaźników, kontrahentów, wyciągów z konta, historii kredytowej i wielu więcej aspektów uproszczoną analizą popartą zabezpieczeniem hipotecznym na nieruchomości i/lub innych składnikach majątkowych jak udziały, ruchomości, cesja z umów.

- Jest to formuła, która sprawia że nasi klienci mogą uzyskać szybko finansowanie, a my jako pożyczkodawca uzyskujemy solidne zabezpieczenie. Warto podkreślić że poziom niepracujących pożyczek w Ascot Finance wynosi zaledwie 4% wartości udzielonych kredytów, co potwierdza tezę, że mamy partnerską relację z naszymi klientami – podkreśla Paweł Zieliński.

Szybki rozwój spółki wymaga również inwestycji w zespół.

- Zaczynaliśmy skromnie, od małego około 50 m2 biura w tzw. Mordorze. Obecnie zajmujemy dwa biura w centrum Warszawy i zatrudniamy około 80 pracowników i współpracowników, m.in. doradców kredytowych, analityków, radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem. Mamy także siatkę biur kredytowych oraz ekspertów finansowych na terenie całej Polski – dodaje szef firmy Ascot Finance.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X