slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI25 kwietnia 2018

Fundusze mezzanine – nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstw


Fundusze mezzanine – nowoczesna forma finansowania przedsiębiorstw

Kredyty bankowe wciąż stanowią główne źródło zewnętrznego finansowania przedsiębiorstw. Jednocześnie widać jednak tendencję do sięgania po alternatywne rozwiązania, jak np. produkty oferowane przez tzw. private equity. Jedną z dostępnych opcji są fundusze mezzanine, dzięki którym szybko można pozyskać pieniądze niezbędne do realizacji nawet bardzo ryzykownych inwestycji. Jak działa finansowanie mezzanine? Kiedy warto z nich skorzystać? Co w tym zakresie oferuje Ascot Finance?

FINANSOWANIE MEZZANINE – CO TO TAKIEGO?

Finansowanie mezzanine stanowi rodzaj private equity, czyli kapitału wysokiego ryzyka, skierowanego do spółek niegiełdowych na różnych etapach rozwoju. Najczęściej jest to pożyczka – tak jak w przypadku Ascot Finance – (chociaż może przyjąć też formę obligacji, czy akcji uprzywilejowanych), która jest zaciągana w celu sfinansowania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Długość takiej inwestycji wynosi zazwyczaj od 5 do 7 lat.

Stanowi swego rodzaju hybrydę, łączącą w sobie elementy długu i kapitału własnego. Z długiem łączy je m.in. fakt oprocentowania, jednak w przeciwieństwie do tradycyjnej pożyczki, fundusze mezzanine nie korzystają zazwyczaj z zabezpieczenia na aktywach spółki – idą raczej w kierunku zastawów na akcjach podmiotu finansowanego. Z kapitałem łączy je natomiast udział inwestora (pożyczkodawcy) w zyskach generowanych w wyniku inwestycji podjętej z użyciem finansowania mezzanine. W praktyce wygląda to tak, że początkowo spłacane są wyłącznie odsetki od kapitału, a sam kapitał jest zwracany pod koniec okresu finansowania jednorazowo lub w rosnących ratach.

FUNDUSZE MEZZANINE – DLA KOGO?

Fundusze mezzanine, jak Ascot Finance, kierują swoją ofertę do przedsiębiorstw, które mają pomysł na rozwój, ale nie mogą zdobyć tradycyjnego finansowania planowanej inwestycji (przede wszystkim ze względu na jej wysokie ryzyko). Dla samego inwestora decyzji kluczowe znaczenie mają np. atrakcyjność branży, możliwości rozwojowe firmy, jakość kadry, czy wymagany poziom nakładów inwestycyjnych. Poszukując finansowania mezzanine warto przygotować rzetelny i wiarygodny biznesplan, który będzie w stanie przekonać fundusz, że szanse na powodzenie inwestycji są znaczące.

FUNDUSZE MEZZANINE – JAKIE KORZYŚCI?

Dlaczego warto sięgnąć po finansowanie mezzanine? Przekonują do nich przede wszystkim:

  • elastyczne dostosowanie warunków finansowania i jego spłaty do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa
  • spłata kapitału na koniec inwestycji, dzięki czemu łatwiej jest zachować płynność finansową w trakcie jej trwania
  • dostępność tej formy finansowania nawet w sytuacji, gdy bank odmówił udzielenia kredytu

ASCOT FINANCE JAKO FUNDUSZ MEZZANINE

Fundusz hipoteczny Ascot Finance w swojej ofercie produktów finansowych dla przedsiębiorców posiada opcję finansowania mezzanine. Po dokładnej analizie sytuacji firmy oraz przedstawionego biznesplanu nasi eksperci każdorazowo przygotowują szytą na miarę opcję finansowania z możliwością elastycznego dostosowania warunków spłaty. Skontaktuj się z nami i sprawdź, czy finansowanie mezzanine jest opcją dla Ciebie!

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X