slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI15 września 2016

FINANSOWANIE DEWELOPERÓW


FINANSOWANIE DEWELOPERÓW

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem zrealizowanym przez Ascot Finance. Sprawdź jak pomogliśmy warszawskiemu deweloperowi w sfinalizowaniu jego inwestycji.

 

POTRZEBA KLIENTA:   Warszawski deweloper potrzebował finansowania w kwocie 8 000 000 zł w celu przygotowania dokumentacji projektowej pod nową inwestycję mieszkaniową oraz dokapitalizowanie innej jego spółki. 

SYTUACJA KLIENTA: Deweloper był w trakcie realizacji inwestycji na Żoliborzu. Stan zaawansowania prac wynosił 80%, zaś przedsprzedaż była na poziomie 70%.   

Inwestycja była finansowana ze środków własnych oraz z kredytu bankowego, którego wysokość do spłaty na tamten moment wynosił już tylko 8 000 000 zł. W ofercie pozostało ponad 40 mieszkań o wartości sprzedaży ok. 32 000 000 zł. Koszty, jakie spółka miała jeszcze do poniesienia do końca inwestycji to płatności do generalnego wykonawcy w wysokości 4 000 000 zł oraz spłata kredytu bankowego. Podsumowując przychody miały wynieść 32 000 000 zł, a wydatki 12 000 000 zł.

Dodatkowo deweloper wykazał, że posiada majątek nieobciążony, w tym atrakcyjną działkę deweloperską w centrum Warszawy. 

ROZWIĄZANIE: Deweloper uzyskał finansowanie w wysokości 16 000 000 zł, z których od razu został spłacony kredyt bankowy w wysokości 8 000 000 zł. Przepływ środków odbył się następująco:

 >  Kwota 10 000 000 zł została uruchomiona w wyniku podpisania przedwstępnych umów sprzedaży 30 mieszkań o wartości łącznie ok. 25 000 000 zł o łącznej powierzchni ok. 3 200 m2 po cenie w wysokości 40% wartości ofertowej dewelopera z prawem odstąpienia przez dewelopera od umowy w ciągu 12 miesięcy w zamian za odstępne w wysokości 24%. 

 >  Kwota 6 000 000 zł została uruchomiona jako pożyczka pozabankowa na przewłaszczenie działki deweloperskiej w centrum Warszawy o wartości rynkowej 16 000 000zł.

 

Nota prawna: Powyższy opis jest tylko przykładową symulacja teoretycznej transakcji, a nie zrealizowaną w rzeczywistości pożyczką przez spółkę Ascot Finance Sp. z o.o.  Powyższy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c.

 

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X