slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI03 stycznia 2019

Faktoring – alternatywna forma finansowania dla firm z branży budowlanej


Faktoring – alternatywna forma finansowania dla firm z branży budowlanej

Jak się ma faktoring w branży budowlanej? Firmy wykonujące różnego rodzaju roboty budowlane często narzekają na trudności z utrzymaniem płynności finansowej. Problem ten związany jest przede wszystkim ze specyfiką branży – spore nakłady od samego początku realizacji projektu idą w parze z długim oczekiwaniem na zapłatę za wykonane usługi. Do tego dochodzą sezonowość pracy oraz wysokie koszty utrzymania niezbędnych maszyn oraz narzędzi i w efekcie dla większości firm z branży budowlanej zadłużenie to codzienność. Istnieje jednak alternatywa dla kredytów i pożyczek – dobrym sposobem na zapewnienie środków obrotowych w przedsiębiorstwie budowlanym może okazać się faktoring.

Faktoring – co to takiego?

Faktoring to jedna z form finansowania bieżącej działalności firmy. Przedsiębiorca – w naszym przypadku firma budowlana – za wykonane usługi wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności. Następnie należność tę sprzedaje faktorowi (którym może być np. bank lub fundusz pożyczkowy), za co otrzymuje ustalony w umowie procent z wartości faktury. W momencie, gdy klient ureguluje swoje zobowiązanie, przedsiębiorca otrzymuje pozostałą część, pomniejszoną o wynagrodzenie faktora (potrącane w postaci prowizji).

Faktoring w dwóch odsłonach

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje faktoringu – bez regresu (pełny) i z regresem (niepełny). W przypadku pierwszego z nich faktor bierze na siebie ryzyko niewypłacalności klienta, a firma budowlana po sprzedaniu należności nie musi się niczym przejmować. Drugi rodzaj – będący tańszą opcją – pozostawia wspomniane ryzyko na przedsiębiorcy. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie zapłaci w terminie, wystawca faktury musi zwrócić faktorowi wcześniej wypłacone pieniądze.

Dla kogo faktoring?

Co ważne, z faktoringu mogą korzystać wszystkie firmy – także te, które mają problemy z uzyskaniem kredytu bankowego ze względu na zbyt krótki okres prowadzenia działalności, niewystarczające zabezpieczenie lub też wykazanie straty z działalności. W przypadku tej formy finansowania pod uwagę brana jest bowiem nie tylko sytuacja finansowa i prawna wystawcy faktury, ale także jej odbiorcy. W związku z powyższym, nawet jeśli do faktora zgłasza się firma budowlana z kłopotami finansowymi, ale po drugiej stronie występuje rzetelny i wiarygodny partner, szanse na pozytywną decyzję w sprawie udzielenia finansowania znacząco rosną.

Faktoring w branży budowlanej

Dla firm z branży budowlanej faktoring stanowi szansę na zwiększenie płynności finansowej – daje możliwość wyjścia z przejściowych problemów z wypłacalnością, pozwala na rozwój oraz daje szansę na pozyskanie nowych kontrahentów. W przypadku firm wykonujących roboty budowlane trudność może polegać na znalezieniu podmiotu, który udzieli takiego finansowania. Dla większości faktorów branża budowlana jest sektorem o zwiększonym ryzyku (m.in. ze względu na kaucje gwarancyjne oraz możliwość składania reklamacji). Istnieją jednak faktorzy, którzy w swojej ofercie posiadają rozwiązania również dla takich podmiotów.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X