slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI13 grudnia 2016

Dofinansowanie pomostowe w formie pożyczki


Dofinansowanie pomostowe w formie pożyczki

Realizacji projektów objętych dotacjami unijnymi bądź krajowymi towarzyszy niejednokrotnie chęć bądź konieczność dofinansowania pomostowego. Co się kryje pod tym pojęciem?

Dofinansowanie pomostowe służy ułatwieniu realizacji inwestycji, na którą pozyskano dotacje. Pomaga utrzymać płynność finansową począwszy od chwili pierwszych wydatków dotyczących projektu, skończywszy na otrzymaniu refundacji. Wykorzystać je można także na potrzeby bieżącego funkcjonowania firmy, włączając w to spłatę  dotychczasowych zobowiązań.

Po finansowanie tego typu sięgają przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, czy instytucje publiczne.

Dofinansowanie może przyjąć formę kredytu bankowego bądź pożyczki pozabankowej, w tym pożyczki pod zastaw nieruchomości. Udzielenie pożyczki z reguły przebiega szybciej (nawet do 24 godzin) i na bardziej elastycznych warunkach. Wpisze się w oczekiwania tych przedsiębiorców, którzy działają sezonowo. Nie jest wymagany szczegółowy biznesplan, bez którego trudno sobie wyobrazić kredyt bankowy.

– Warunki, na jakich udzielane jest finansowanie, dostosowywane są do rodzaju inwestycji, co sprawia, że pożyczka stanowi mniejsze obciążenie dla wnioskodawcy – mówi Paweł Zieliński, prezes Ascot Finance.

Pożyczki są bezpieczne tak dla wnioskodawcy, jak i instytucji udzielającej dofinansowania, gdyż spłacane są z dotacji. Wnioskodawca z własnych środków spłaca odsetki.

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X