slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI20 lutego 2017

Czym jest i do czego służy finansowanie mezzanine?


Czym jest i do czego służy finansowanie mezzanine?

Mezzanine to pożyczka umożliwiająca finansowanie dynamicznego rozwoju działalności firmy lub też restrukturyzację struktury kapitałowej. Mieści się między klasycznym kredytem (senior debt) a kapitałem pochodzącym od inwestorów lub akcjonariuszy w formie udziałów lub akcji (equity). Mimo tego, że jest długiem, przynosi przedsiębiorcom korzyści, gdyż w bilansie firmy traktowane jest jak kapitał. Koszt finansowania znajduje się pomiędzy ceną długu bankowego a ceną kapitału własnego.

Słowo „mezzanine” oznacza półpiętro, a w języku finansów tym mianem określa się dopływ środków wówczas, kiedy nie ma już możliwości pozyskania finansowania z tradycyjnych źródeł. Mezzanine wywodzi się z USA, a jego historia sięga lat 70. XX wieku. Bazą dla jego rozwoju był wówczas rynek pożyczek udzielanych przez firmy ubezpieczeniowe oraz kasy oszczędnościowe. Do Europy trafiło pod koniec lat 80. XX wieku. W głównej roli wystąpiły tu fundusze specjalistyczne, zasilające rynek private equity.

O dofinansowanie mezzanine mogą ubiegać się firmy, które mają dobre perspektywy rozwoju, ale napotykają na trudności związane z uzyskaniem dofinansowania, ponieważ inwestycje wiążą się z wysokim ryzykiem. Instrumenty stosowane w finansowaniu mezzanine są tak dobrane, by koszt finansowania zależał od wyników planowanego przedsięwzięcia, a także, by umożliwiały spłatę kapitału na koniec okresu finansowania oraz ograniczały koszty obsługi w pierwszym okresie po zawarciu umowy.

Mezzanine może występować w formie obligacji, pożyczek czy akcji uprzywilejowanych, jednak bez względu na formę posiada stosowne zabezpieczenie. Inwestor nie ryzykuje zatem całkowitej utraty środków. W zamian za ich przekazanie uzyskuje zabezpieczenie na aktywach przedsiębiorstwa, w formie zastawu, a nawet hipoteki na nieruchomościach.

Umowy przesuwają główny ciężar płatności wraz z odsetkami (spłata całego kapitału) na koniec ustalonego w umowie okresu. Możliwe jest jednak inne rozwiązanie – zobowiązanie można spłacić wcześniej, np. z nowej pożyczki, o ile firma będzie ją mogła zaciągnąć, czyli na tyle poprawi się jej sytuacja.

Mezzanine jest często dostosowane do każdego przypadku, odznaczając się elastycznością. Przesunięte w czasie spłaty zobowiązań pozwalają na większą swobodę w zarządzaniu przepływami pieniężnymi, co przekłada się na efektywniejszy rozwój danej firmy, zaspokajając jednocześnie jej potrzeby kapitałowe.

 

 

 

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X