slider
ascot tablet
slider mobile
KOMENTARZE,
ANALIZY I RAPORTY RYNKOWE

Aktualności

TAGI21 czerwca 2017

Pieniądze na własny biznes – 6 sposobów skąd je pozyskać


Pieniądze na własny biznes – 6 sposobów skąd je pozyskać

Potrzeby inwestycyjne firma może zaspokajać na kilka różnych sposobów. Rynek obfituje w produkty, które służą rozwojowi i finansowaniu bieżącej działalności praktycznie każdego przedsiębiorstwa o dowolnym profilu.

W zależności od tego, czy firma stawia pierwsze kroki na rynku, czy też przygotowuje się do ekspansji, decydować się może na kredyty, pożyczki, leasing, wsparcie akceleratorów biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości czy funduszy, włączając w to instytucje pozabankowe.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt bankowy służy finansowaniu bieżącej lub inwestycyjnej działalności przedsiębiorstwa. Nie mogą na niego liczyć klienci ze złą przeszłością kredytową bądź prowadzący biznes charakteryzujący się sezonowością czy też wysoką zmiennością wyników, nawet pomimo dużych zysków.

Faktoring i leasing

Leasing pozwala na korzystanie z określonej rzeczy przez pewien czas, wskazany w umowie, w zamian za raty wnoszone z określoną częstotliwością. Z reguły dotyczy pojazdów i maszyn, choć wzięcie innego sprzętu w leasing także jest możliwe. Wśród korzyści wymienić należy płynność finansową i optymalizację podatków – opłaty leasingowe można bowiem wliczać w koszty uzyskania przychodu.

Faktoring oznacza sprzedaż przez firmę aktualnych należnych wierzytelności, które są jej winni inni kontrahenci z tytułu sprzedaży dóbr lub usług. Dzięki niemu przedsiębiorstwo uzyskuje środki przed terminem zapadalności wierzytelności handlowych.

Fundusze unijne

Wsparcie finansowe jest najistotniejszym elementem programu unijnego, ale nie jedynym. Fundusze pobudzają rozwój, kładą nacisk na nowoczesne przedsięwzięcia, sprzyjają wdrażaniu nowych pomysłów. Największe szanse na unijne fundusze mają innowacyjni przedsiębiorcy. Ciężar gatunkowy dotacji dla przedsiębiorstw spoczywa na współpracy na linii biznes – nauka, programach B+R, badaniach i innowacjach.

Inkubatory biznesu

W tym przypadku nie chodzi wprost o dofinansowanie, ale o skorzystanie z szerokiej gamy ułatwień. Inkubatory zapewniają dostęp do know-how, wspierają przy tworzeniu biznesplanów bądź oferują pomoc prawną. Niektóre z nich udostępniają przestrzeń biurową.  

Fundusze inwestycyjne

To rozwiązanie dla tych, którzy skłonni są pozbyć się części udziałów, a w efekcie zysków, by skupić się na rozwijaniu biznesu. Oferują dofinansowanie oraz wsparcie mentorskie, ale tylko w zamian za współwłasność. 

Pod zastaw nieruchomości – pożyczka od Funduszu pozabankowego

Pożyczka pod zastaw nieruchomości stanowi atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorców tam, gdzie biznes z różnych przyczyn napotyka na trudności związane z pozyskaniem kredytu bankowego. Pożyczki punktują szybkim (niezwłocznym) i wygodnym dostępem do pieniądza, a dopełnieniem jest oferta dopasowana do konkretnych, zróżnicowanych potrzeb. Jest to prosta, a jednocześnie bezpieczna forma uzyskania kapitału.  Pożyczki, w przeciwieństwie do kredytu bankowego, nie są celowe, można je spożytkować na dowolne inwestycje.  – Bezpieczeństwo i wiarygodność pożyczek są pochodnymi tego, że środki pochodzą z funduszu, a fundusz jest zasilany przez prywatnych inwestorów. Chętnie angażują się finansowo i jednocześnie stoją na straży wysokiej jakości, bo dzięki temu są w stanie osiągnąć stopy zwrotu wyższe niż na rynku – mówi Paweł Zieliński, prezes zarządu Ascot Finance. Warto dodać, że firmy udzielające pożyczek pod zastaw nieruchomości nie odrzucają wniosków firm w złej sytuacji finansowej, gdyż pod uwagę biorą głównie zabezpieczenie wierzytelności, a także przyszłe zyski, które osiągnie przedsiębiorca po zrealizowaniu celu inwestycyjnego.

 

Ascot Finance sp. z o. o. sp.k z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 9, 00-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000425252 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7010347714, REGON 146188418, Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz od wyceny zabezpieczenia. Udzielamy pożyczek pod zastaw lokali lub nieruchomości mieszkalnych tylko dla przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
X